Previous
Next

TIN TỨC MỚI

DỰ ÁN NỔI BẬT

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

HÀNH TRÌNH NEWTECONS

15

NĂM HOẠT ĐỘNG

517

NGƯỜI NEWTECONS

45

DỰ ÁN

3.300 tỷ

DOANH THU (NĂM 2018)

Scroll to Top